PROGRAMA PROVISIONAL DEL CONGRÉS

El programa del congrés s'ha dividit en quatre blocs temàtics que aniran abordant la temàtica dels pagaments per serveis des de la seva conceptualització bàsica, passant per la relació amb la governança dels recursos naturals i el PSA, els temes referents als mercats i sostenibilitat financera dels mecanismes de pagaments per serveis ambientals i el monitoratge de l'efectivitat de la seva aplicació en la gestió dels recursos naturals.

Com a eines de suport a aquesta discussió s'ha planificat un espai per a discussió en grups de treball i una excursió per refermar els conceptes discutits.

Els temes que s'abordaran en cada un dels blocs a través de les conferències magistrals i les comunicacions orals i pòsters s'emmarquen en els següents aspectes:

El PSA com a instrument de governança ambiental/forestal.

 • Integració del PSA dins de les polítiques ambientals, estratègies d'incidència i aplicació.
 • Els serveis ambientals com a element vinculant entre els sistemes de producció agrícola, gestió de recursos naturals i sistemes d'àrees protegides: Arranjaments locals, Aliances públic-privades, aliances entre privats.

Rendibilitat del Mercat dels serveis ambientals.

 • Sostenibilitat dels mecanismes de serveis ambientals.
 • Complementarietat evolució o competència entre el PSA i REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation)
 • Les tendències del mercat i la cooperació sobre el PSA i altres mecanismes financers per a la gestió dels recursos naturals.
 • Incorporació del sector empresarial dins de les estratègies financeres per al pagament dels serveis ambientals.

Sistemes de monitorització de l'eficiència dels mecanismes de PSA.

 • Efectivitat dels instruments financers en la producció de serveis ambientals.
 • Mètodes de monitorització i avaluació dels mecanismes de PSA.
 • Estratègies de socialització de l'impacte dels PSA en els diferents sectors de la societat.

 

DIMARTS 5 D'OCTUBRE

Sessió de matí

08:00

Inscripcions

 

HORA

TÍTOL

PONENT/INSTITUCIÓ

SALA

09:00

Conferència: Del Pagament per Serveis Ambientals als Mecanismes REDD+.

PhD. David Kimowitz, Director de Recursos Naturals i Desenvolupament Sostenible, Fundació Ford, Estats Units

Sala d' Actes

 

10:00

Inauguració oficial del Congrés: Dra. Glòria Domínguez

Dr. Pablo Martínez de Anguita

Pendent de confirmació

Sr. Eduard Pallejà

Directora Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Red Iberoamericana de Pago por Servicios Ambientales(REDIPASA)

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Secretari General del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i President Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

10:30

Inauguració de l'exposició fotogràfica “Els Serveis Ambientals de la Biodiversitat”

Sala polivalent

10:45

Pausa Cafè

11:15

Pagaments per serveis ambientals com a eina del desenvolupament rural sostenible a Espanya: contractes territorials.

Eduardo Crespo de Nogueira y Greer - Consejero Técnico de la Red Rural Nacional. España

Sala d' actes

 

 

 

 

11:50

Pagament per serveis ambientals, una comparativa entre les estratègies iberoamericanes i les europees i espanyoles.

PhD. Pablo Martínez de Anguita, Coordinador Red Iberoamericana de Pago Por Servicios Ambientales, Universidad Rey Juan Carlos

12:20

Anàlisi de les possibilitats del Pagament per Serveis Ambientals com a eina per a la conservació dels recursos naturals a Catalunya.

Javier Cazorla, Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña ( CADS)

12:55

Sessió de preguntes

13:45

Dinar, Restaurant Can Mascaro

 

Sessió de tarda. EL PSA COM A INSTRUMENT DE GOVERNANÇA AMBIENTAL/FORESTAL

Taula de Treball 1 INTEGRACIÓ DEL PSA A LES POLÍTIQUES AMBIENTALS, ESTRATÈGIES D'INCIDÈNCIA I APLICACIÓ

HORA

TÍTOL

PONENT/INSTITUCIÓ

SALA

15:45

Conferència: Programa Nacional de Pagament per Serveis Ambientals de Costa Rica.

Ing. Oscar Sánchez Chaves, Director Programa de Pago por Servicios Ambientales, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Costa Rica

Sala d'actes

 

 

 

 

 

 

16:15

Perspectives dels serveis ambientals en la proposta de norma forestal a Perú.

Ing. Bertha Alvarado. Ministerio De Agricultura, Dirección General Forestal Y De Fauna Silvestre, Perú

16:35

Procés de disseny i implementació d'una estratègia de pagament per serveis ambientals a nivell nacional, des d'un enfocament descentralitzat de gestió de Colòmbia.

Ing. Miguel Mendoza Páez, Ministerio de Ambiente Colombia

16:55

L'“impost per serveis ambientals dels boscos” de Croàcia: integració de la societat en la protecció i promoció forestal.

Ing. Jaime Coello, Oficina Sub-Regional de la FAO para el Centro y Este de Europa/ Centro Tecnológico Forestal de Catalunya.

17:15

Diagnòstic ambiental per a la formulació de pagament per serveis ambientals a la conca del riu Sauce grande. Argentina.

Gerardo Denegri, Cátedra de Economía Forestal y Cátedra de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. Argentina

17:35

Fons de millora dels boscos mundials

Juan Carlos Álvarez Cabrero, Alcalde Ayuntamiento de Coca, España

17:55

Sessió plenària

CAFÈ LLIURE

20:30

Sopar d'inauguració del Congrés. Hotel Sant Roc

 

TAULA DE TREBALL 2: ELS SERVEIS AMBIENTALS COM ELEMENT VINCULANT ENTRE ELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA, GESTIÓ DE RECURSOS NATURALS I SISTEMES D'ÀREES PROTEGIDES: PACTES LOCALS, ALIANCES PÚBLIC-PRIVADES, ALIANCES ENTRE PRIVATS

HORA

TÍTOL

PONENT/INSTITUCIÓ

SALA

15:45

Conferència: Pagament per Serveis Ambientals (PSA): Contracte Territorial d'Explotació per al Desenvolupament Rural, Menorca Espanya.

Xarxa Custodia de Territorio de Menorca: Miquel Camps Y Nuria Llabrés, Gobierno de Menorca, España.

 

Seminari 1. Pis -1

 

 

 

 

 

 

16:15

La conservació i ús sostenible de la biodiversitat i l'aprovisionament i negociació per a la compensació dels serveis ambientals hidrològics a les comunitats del comitè de recursos naturals de la Chinantla alta, Oaxaca,

Fernando Alejandro Mondragón Galicia, Bolaños E. A., Crisanto M. M., y Miguel I. S. Geo Conservación. A.C. México.

16:35

Pagament per serveis ambientals per conservació de la biodiversitat a Veracruz, Mèxic, una proposta amb participació comunitària.

Kattia Romero, Facultad de Economía. Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana

16:55

Pagament per Serveis Ambientals en marxa: L'experiència de la microconca de Chaina, Departament de Boyacá, Colòmbia.

Carlos Borda, Centro Para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)

17:15

Esquema de compensació por serveis ambientals com a mesura d'adaptació al canvi climàtic.

María Teresa Vargas, Fundación Natura, Bolivia.

17:35

El Páramo de Guerreo: De la transformació a la viabilitat de la seva conservació.

Nora león, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Instituto de Estudios Ambientales IDEA.

17:55

Experiències de pagaments per Serveis Ambientals: estudi comparatiu al sudest mexicà.

Isabel Ruiz, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona

CAFÈ LLIURE
18:15 Sessió plenària Seminari 1. Pis -1

20:30

Sopar d'inauguració del congrés, Hotel Sant Roc

 

DIMECRES 6 D'OCTUBRE

Sessió de matí . EL PSA COM A INSTRUMENT DE GOVERNANÇA AMBIENTAL/FORESTAL

TAULA DE TREBALL 3. ELS SERVEIS AMBIENTALS HIDROLÒGICOS

Hora

Títol

Ponent/Institució

Sala

09:00

Conferència: Programa per al pagament per Serveis Ambientals Hidrològics de l'estat de Mèxic

Ing. Jorge Rescala, Director de La Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUES)

Sala d'actes

 

 

 

 

 

 

09:45

Projecte de pagament per serveis ambientals hídrics a la Subconca Gil González - Una experiència de Private Public Partnership. Nicaragua

Jochen Jachk, UNIVERSIDAD DE TECHNOLOGÍA DARMSTADT, Instituto de Construcción Hidráulica y Manejo de Cuencas, Sección de Ingeniería Hidrológica y Manejo de Cuencas

10:05

Experiència del projecte de producció d'aigua de la conca del riu Camboriú, Santa Catarina, Brasil.

Patricia Zimmermann, Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil.

10:25

Pagament per serveis ambientals en l'àmbit de la protecció de conques hidrogràfiques: una proposta a la regió de Ribeirão Balainho, Municipi de Suzano, São Paulo, Brasil.

Claudete Bezerra, Universidade São Camilo, Brasil

10:45

Disseny i implementació d'un esquema de pagament per serveis ambientals hídrics a San Andrés isla, Arxipèlag de San Andrés, Providencia i Santa Catalina, Colòmbia.

Juan David Navarrete, Corporación ECOVERSA, Colombia

11:05

Pagament per serveis ambientals en Marcha: L'experiència a la microconca de Chaina, Departament de Boyacá, Colòmbia

Ing. Carlos Borda. Centro Para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)

11:25

Estudi de la voluntat de pagament dels usuaris de l'aigua d'ús domèstic provinent de la muntanya El Socó, pel mètode de valoració contingent, al municipi de Patzicía, Chimaltenango, Guatemala.

Mario Méndez, Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos, Guatemala

11:45 Pausa Cafè

12:55

Sessió plenària, Facilitador Byron Medina Coordinador del programa de Serveis Ambientals del Programa Conjunto, Ventana de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala

Sala d'actes

13:45 Dinar, Restaurant Can Mascaro

RENTABILITAT DEL MERCAT DELS SERVEIS AMBIENTALS

Taula de treball 1: Sostenibilitat dels mecanismes de serveis ambientals i complementarietat, evolució o competència entre el PSA i REDD ( Reducing emissions from deforestation and forest degradation )

Hora

Títol

Ponent/Institució

Sala

09:00

Conferència: Salvaguardes socials i econòmiques per a les comunitats del bosc amazònic en relació als Mecanismes de Deforestació i Degradació (REDD).

MsC. Marcos Rugnitz Tito, World Agroforestry Centre (ICRAF) , Brasil

Seminari 1

 

 

 

 

 

 

09:45

Anàlisi de l'efecte sobre la rentabilitat, d'un esquema de pagament per serveis ambientals, comparat amb un esquema de comercialització de fusta, per a petits i mitjans propietaris a la regió atlàntica nord de Costa Rica.

Carlos Rodríguez Plaza, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE)

10:05

Alternatives financeres per a la conservació de béns i serveis ambientals en finques privades traslapades amb parcs nacionals: Experiències apreses del cas de “Las hermosas”, Colòmbia.

Guillermo Ospina, Grupo de Estudios Sociales Comparativos (GESC), Departamento de Antropología, Universidad del Cauca

10:25

Projecte Oasis Apucarana: una experiència d'implementació de projecte de mecanisme de pagament per serveis ecosistèmics a Paraná (Brasil).

Carlos Krieck, Cámara Municipal de Apucarana, Brasil

10:45

Criteris econòmics per a dissenyar un pagament per serveis ambientals basat en la teoria de la renta per Localització de Von Thünen.

María Lixmania Pitacuar Meneses, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE)

11:05

Pagament per la protecció dels serveis ambientals: Una alternativa viable per a l'Amazònia

Eduardo Ríos, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Biológicas, Brasil

11:25

Valoració econòmica de la conservació d'Humedales i Manglars a la zona del golf d'Hondures.

Omar Demetrio Martínez, Proyecto Golfo de Honduras

11:45 Pausa Cafè

12:15

Sessió Plenària, facilita MsC. Marcos Rugnitz Tito, World Agroforestry Centre (ICRAF) , Brasil

Seminari 1

13:30

Dinar, Restaurant Can Mascaró

 

Sessió de tarda

Taula de treball 2: Les tendències del mercat i la cooperació sobre el PSA i altres mecanismes financers per a la gestió dels recursos naturals i incorporació del sector empresarial dins de les estratègies financeres per al pagament dels serveis ambientals

HORA

TÍTOL

PONENT/INSTITUCIÓ

SALA

15:00

Conferència: Política ambiental de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Representante Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

 

 

 

 

Sala d'actes

 

 

 

15:30

Conferència: Política de cooperació ambiental de l'Agència Catalana de Cooperació Internacional al Desenvolupament (ACCD)

Representante Agencia Catalana de Cooperación Internacional al Desarrollo (ACCD)

16:00 Sessió de preguntes

16:15

Valoració econòmica de l'ús recreatiu dels serveis ambientals en àrees protegides: parc nacional Sajama.

Nilda Siles, Conservación Estratégica (CSF-BOLIVIA)

16:35

PSA a través de l'establiment del pagament del dret d'aprofitament en activitats d'ecoturisme

Berta Alvarado, Ministerio De Agricultura-Dirección General Forestal Y De Fauna Silvestre

16:55

Diagnòstic dels serveis ambientals del bosc atlàntic de l'Alto Paraná per a la creació potencial d'un mecanisme de pagament per serveis ambientals a les terres privades de Misiones, Argentina.

María Marta Di Paola, Fundación Ambiente y Recursos Naturales

17:15

Opcions de regulació econòmica per a la sostenibilitat dels serveis ambientals forestals al Perú.

Edelyna Coayla,

Universidad Nacional Federico Villarreal

17:35

Pagament per serveis ambientals forestals. Estudi del cas: empresa forestal integral. Pinar del Río. Cuba.

Osvaldo Dominguez, Universidad de Pinar del Río, Cuba

17:55

Sessió plenària, Facilitadora Ing Evelyn Chaves, Direcció de Cooperació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

CAFÈ LLIURE

SISTEMES DE MONITOREIG DE L'EFICIÈNCIA DELS MECANISMES DE PSA

HORA

TÍTOL

PONENT/INSTITUCIÓ

SALA

15:00

Conferència. Definició de criteris per avaluar l'efectivitat dels Sistemes de pagament per serveis ambientals

Espinal Gómez, F.M., Martínez de Anguita, P. Universidad Rey Juan Carlos, REDIPASA

Seminari 1

 

 

 

 

 

 

15:45

Lliçons apreses del Pagament per Serveis Ambientals per a la reconversió de terrenys degradats en terrenys ramaders d'Amèrica central.

Dr Muhamadd Ibrahim, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, CATIE. Costa Rica

16:05

Aprenent de l'experiència: anàlisi dels mecanismes de mercat d'externalitats forestals existents a Catalunya.

Elena Gorriz, Centro Tecnológico Forestal de Catalunya.

16:25

Opcions de regulació econòmica per a la sostenibilitat dels serveis ambientals forestals al Perú.

Edelyna Coayla, Universidad Nacional Federico Villarreal

16:45

Projectes REDD i plans de maneig forestal al Perú.

Bertha Alvarado, Ministerio De Agricultura-Dirección General Forestal Y De Fauna Silvestre

17:05

Impactes socioeconòmics d'un mecanisme financer per a plantacions forestals: el cas del programa de pagaments per serveis ambientals en la zona nord de Costa Rica.

Varinia Rojas, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE)

17:15

Sessió plenària, Facilitadora Varinia Rojas, Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE)

CAFÈ LLIURE

 

DIJOUS 7 D'OCTUBRE

Sessió de Pòsters

08:30
 • Elena Gorriz-Irina Prokofieva. Marco legal y político para la aplicación de pagos por los servicios ambientales de los bosques en Cataluña. España
 • Sandra Jaramillo. Los pagos por servicios ambientales como instrumento de gobernanza ambiental y articulación de actores. Caso piloto cuenca quebrada el doncello, municipio de el doncello, Caquetá, Amazonia Colombiana. Colombia
 • Diego Tobar López. Importancia de los árboles dispersos en potreros para la conservación de la biodiversidad en paisajes agropecuarios. Costa Rica
 • María Marta Di Paola. Diagnóstico De Los Servicios Ambientales Del Bosque Atlántico Del Alto Paraná Para La Creación Potencial De Un Mecanismo De Pago Por Servicios Ambientales En Las Tierras Privadas De Misiones, Argentina.
 • Nilda Patricia Siles Zenteno. Valoración económica dl uso recreativo de los servicios ambientales en áreas protegidas: parque nacional Sajama. Bolivia
 • Angeles Alberto. Actores y procesos del programa pago por servicios ambientales hidrológicos del estado de México, México
 • Mayra Adriana Carrillo Medrano. La implementación jurídica del pago por servicios ambientales en la microcuenca el pueblito-Joaquín Herrera. Méxic
 • Claudete Bezerra dos Santos. Pago por servicios ambientales en áreas de recursos hídricos en Brasil. Brasil
 • Catrina Fonseca. Protected Areas Network In Autonomous Region Of The Azores: The
  Reclassification Process. Portugal
 • Luis Carlos Montoya. El Incentivo Tributario Como Una Alternativa Para Conservacion Y Proteccion Del Media Ambiente Y Los Recursos Naturales En El Municipio De Florencia Caquetá, Colombia.
 • Marta Vergílio. Smartparks - planning and management system for small islands protected areas. Portugal
 • Gerardo Denegri. Diagnostico ambiental para la formulación de pagos por servicios ambientales en cuenca del río sauce grande. Argentina.

09:30

Treball en grups

10:30

Pausa cafè

11:00

Presentació treball de grups

11:30

Sessió Plenària

12:00

Sortida de camp al Parc Natural del Cadí. Dinar a l'aire lliure.

14:00

Recorregut pel Parc Natural del Cadí

16:00

Tornada a Solsona

20:00

Sopar de Cloenda del Congrés

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya · Crta. de Sant Llorenç de Morunys km 2 · Solsona 25280 · Tel. +34 973 48 17 52 · Fax. +34 973 48 13 92 · infopsa@ctfc.es